Oversættelse af undervisningskompendier til engelsk

– Grundighed, de helt rigtige løsninger og et godt produkt

Kunde: Det Jyske Musikkonservatorium

Tidspunkt: 2020

Ydelse: oversættelse fra dansk til engelsk

I starten af 2020 oversatte jeg to undervisningskompendier for Det Jyske Musikkonservatorium fra dansk til engelsk. Kompendierne omhandlede instrumentkendskab (klassiske orkesterinstrumenters historie, konstruktion og anvendelse) og musikteori (fra forholdet mellem frekvenser og toner til skalaer, akkorder og funktionsanalyse) og henvender sig til studerende på konservatoriet.

Den væsentligste udfordring bestod i at finde de korrekte oversættelser for danske musikfaglige udtryk, hvilket ikke altid var helt let, da eksempelvis funktionsanalyse efter tysk/nordisk model ikke er særlig udbredt i engelsktalende lande. Ud fra min grundlæggende viden om musikteori, læsning af engelsksprogede websider om emnet og en konstruktiv dialog med kunden lykkedes det imidlertid at finde gode løsninger i hvert enkelt tilfælde.

Inden levering af det færdigoversatte kompendium om musikteori sørgede jeg for at ensrette tekstens layout, så akkord- og funktionsnavne blev angivet korrekt (eksempelvis D45).

– Rasmus Gissels arbejde med kompendierne var præget af en formidabel grundighed og en stor faglig iver efter at finde de helt rigtige løsninger på de særlige udfordringer, disse tekster rummede, siger Niels Bastrup Jørgensen, studieadjunkt ved Det Jyske Musikkonservatorium. – Rasmus var utrolig behagelig at samarbejde med, og han har leveret et supergodt produkt.

Det Jyske Musikkonservatoriums websted