Artikel og casestudy om spildevandsrensning på Herlev Hospital

- Tekst, der formidler budskabet, og en altid positiv tilgang

Kunde: Grundfos BioBooster

Tidspunkt: 2016-2017

Ydelse: tekstforfatning på dansk samt oversættelse til engelsk

I 2016 bekræftede en uafhængig rapport, at en avanceret spildevandsrensningsløsning fra Grundfos BioBooster kunne rense stærkt forurenet spildevand fra Herlev Hospital så effektivt, at det var meget tæt på drikkevandskvalitet. Jeg skrev en artikel om løsningen til brug i Grundfos’ markedsføring, men også til almindelig oplysning om emnet for beslutningstagere på hospitaler og hos offentlige myndigheder.

Som led i min research til artiklen fik jeg en grundig briefing af nøglepersoner hos Grundfos, og jeg interviewede flere eksterne interessenter fra fx DHI, Herlev Hospital, Kommunernes Landsforening og BIOFOS. Spildevandsrensning er et komplekst område i grænselandet mellem teknik, miljø og lovgivning, og det var vigtigt at formidle det til tider indviklede stof om fx begrebet Best Available Technology (BAT), punktkilderensning og lovgivning og praksis på området.

– Det var en relativt kompleks opgave, da vi både prøvede at informere om en administrativ praksis på området, men også ønskede at lave en casestory omkring vores eget projekt på samme tid, sagde Jakob Søholm, daværende direktør hos Grundfos BioBooster. – Men Rasmus formåede at få lavet en tekst, der formidler budskabet på en let forståelig facon, og med en altid positiv tilgang til opgaven. Vi er meget tilfredse med resultatet.

Efter godkendelse hos alle interne og eksterne interessenter oversatte jeg artiklen til engelsk og udarbejdede en kortere version af den oversatte artikel til en casestudy. Pr. 2020 tilbydes denne spildevandsløsning ikke længere af Grundfos.

Grundfos' websted

Kort beskrivelse af løsningen på Herlev Hospitals hjemmeside