Marketingmateriale om Grundfos Svovlbrinteløsning

- Det nødvendige overblik og et slutprodukt af høj kvalitet

Kunde: Grundfos Holding A/S

Tidspunkt: 2016

Ydelse: tekstforfatning, oversættelse og korrektur på dansk og engelsk

Da Grundfos skulle have udarbejdet dansk og engelsk marketingmateriale for en teknisk avanceret løsning til kloaksektoren, fungerede jeg som både tekstforfatter, oversætter og korrekturlæser. En del materiale var allerede under udvikling, da jeg kom med på projektet; jeg læste således korrektur på en lille håndbog og tekst + speak til en animationsfilm. Jeg skrev siden en casestory, en brochure og en række webtekster på dansk, og jeg oversatte bogen, brochuren, casen, en præsentation og webteksterne til engelsk. Materialet formidlede fordelene ved Grundfos Svovlbrinteløsning, som bekæmper problemer med svovlbrinte (H2S) i tryksatte kloakrør effektivt og økonomisk gennem adaptiv kemikaliedosering.

Under hele forløbet arbejdede jeg tæt sammen med Grundfos og et eksternt design- og reklamebureau, som stod for meget af det grafiske design og havde lavet animationsfilmen. Især var det vigtigt at sikre ensartet tonalitet og de samme budskaber i hele materialet, uanset hvor det var blevet udarbejdet.

– I formidlingen af den fagligt tunge case om Grundfos Svovlbrinteløsning har det været en fornøjelse at samarbejde med Rasmus om både tekster til hjemmesiden, vores kundecase og den lille udgivne bog, siger Christian Schou, Application Manager hos Grundfos. – Rasmus har hurtigt dannet sig det nødvendige faglige overblik, hvilket har gjort forløbet let og givet det endelige produkt en høj kvalitet.

Som udløber af projektet skrev jeg senere hen en artikel til DANVA's (Dansk Vand- og Spildevandsforening) medlemsblad danskVAND om en undersøgelse af netop H2S-problemer i Danmark udført i samarbejde mellem Grundfos og DANVA.

Grundfos Svovlbrinteløsning på Grundfos’ hjemmeside

danskVAND nr. 1 2017. Min artikel er på side 46-47