rasmusgissel.dk

rasmus gissel | tekstforfatter, oversætter og korrekturlæser

Rasmus har hurtigt dannet sig det nødvendige faglige overblik, hvilket har gjort forløbet let og givet det endelige produkt en høj kvalitet.
- Christian Schou
Grundfos Holding A/S

Case: marketingmateriale om Grundfos Svovlbrinteløsning

Kunde

Grundfos Holding A/S

Tidspunkt

2016

Beskrivelse

Når kloakvand står stille i tryksatte rør, kan der under visse omstændigheder udvikles svovlbrintegasser (H2S). Ud over at lugte grimt er de meget sundhedsskadelige og tærer på betonen i kloakker og pumpestationer. Grundfos Svovlbrinteløsning bekæmper H2S-problemerne effektivt og økonomisk ved at dosere kemikalier, som modvirker dannelsen af H2S. Systemets avancerede styrings- og overvågningsfunktioner sørger for at tilpasse kemidoseringen efter de faktiske driftsforhold og justerer den løbende.

Da Grundfos skulle have udarbejdet marketingmateriale for den teknisk avancerede løsning på dansk og engelsk, fungerede jeg som både tekstforfatter, oversætter og korrekturlæser. En del materiale var allerede under udvikling, da jeg kom med på projektet; jeg læste således korrektur på en lille håndbog og tekst + speak til en animationsfilm. Jeg skrev siden en casestory, en brochure og en række webtekster på dansk, og jeg oversatte bogen, brochuren, casen, en præsentation og webteksterne til engelsk.

Under hele forløbet arbejdede jeg tæt sammen med Application Manager Christian Schou hos Grundfos og med et eksternt design- og reklamebureau, som stod for meget af det grafiske design og havde lavet animationsfilmen. Især var det vigtigt at sikre ensartet tonalitet og de samme budskaber i hele materialet, uanset hvor det var blevet udarbejdet.

Som udløber af projektet skrev jeg senere hen en artikel til DANVA's (Dansk Vand- og Spildevandsforening) medlemsblad danskVAND om en undersøgelse af netop H2S-problemer i Danmark udført i samarbejde mellem Grundfos og DANVA.

Kunden siger

Application Manager Christian Schou, Grundfos Holding A/S:
"I formidlingen af den fagligt tunge case om Grundfos Svovlbrinteløsning har det været en fornøjelse at samarbejde med Rasmus om både tekster til hjemmesiden, vores kundecase og den lille udgivne bog. Rasmus har hurtigt dannet sig det nødvendige faglige overblik, hvilket har gjort forløbet let og givet det endelige produkt en høj kvalitet."

Links

 Side om Grundfos Svovlbrinteløsning på grundfos.com (på engelsk. Ikke alt indhold er udarbejdet af mig)

 danskVAND nr. 1 2017. Min artikel er på side 46-47