rasmusgissel.dk

rasmus gissel | tekstforfatter, oversætter og korrekturlæser

Rasmus formåede at få lavet en tekst, der formidler budskabet på en let forståelig facon og med en altid positiv tilgang til opgaven.
- Jakob Søholm
Grundfos BioBooster A/S

Case: artikel og casehistorie om spildevandsrensning på Herlev Hospital

Kunde

Grundfos Holding A/S

Tidspunkt

2016-2017

Beskrivelse

Grundfos' datterselskab Grundfos BioBooster udvikler avancerede spildevandsrensningsløsninger. Virksomhedens renseanlæg er bl.a. i stand til at fjerne hormonforstyrrende stoffer og medicinrester fra hospitalsspildevand så effektivt, at det rensede spildevand er meget tæt på drikkevandskvalitet. Et sådant anlæg har været i drift på Herlev Hospital siden 2014, og da en uafhængig rapport fra DHI i 2016 bekræftede dets effektivitet, fik jeg (via moderselskabet Grundfos Holding) til opgave at skrive en artikel om løsningen til brug i Grundfos BioBoosters markedsføring.

Som led i min research til artiklen fik jeg en grundig briefing af nøglepersoner hos Grundfos BioBooster, men jeg talte også med flere eksterne interessenter fra fx DHI, Herlev Hospital, Kommunernes Landsforening og BIOFOS. Spildevandsrensning er et komplekst område i grænselandet mellem teknik, miljø og lovgivning, og det var vigtigt at formidle det til tider indviklede stof om fx begrebet Best Available Technology (BAT), punktkilderensning og lovgivning og praksis på området på en forståelig måde. Ud over markedsføring ønskede Grundfos BioBooster nemlig også at kunne bruge artiklen til almindelig oplysning om emnet for beslutningstagere på hospitaler og hos offentlige myndigheder; primært i Danmark, men også i udlandet.

Efter godkendelse hos alle interne og eksterne interessenter oversatte jeg artiklen til engelsk og udarbejdede en kortere version af den oversatte artikel til en casestory, der kan læses på Grundfos' hjemmeside.

Kunden siger

Jakob Søholm, Direktør - Municipal Segment, Grundfos BioBooster A/S:
"Det var en relativt kompleks opgave, da vi både prøvede at informere om en administrativ praksis på området, men også ønskede at lave en casestory omkring vores eget projekt på samme tid. Men Rasmus formåede at få lavet en tekst, der formidler budskabet på en let forståelig facon og med en altid positiv tilgang til opgaven. Vi er meget tilfredse med resultatet."

Links

 Min casestory på Grundfos' websted (på engelsk)

 Grundfos BioBoosters websted