rasmusgissel.dk

rasmus gissel | tekstforfatter, oversætter og korrekturlæser

Rasmus hjalp os med [...] at omskrive noget langt og meningsfuldt til noget kort og stadig meningsfuldt på en meget elegant måde.
- Jakob Lundholm
Danfoss Floor Heating Electrical

Case: udarbejdelse og revision af vejledninger samt tekstforfatningsvejledning på engelsk

Kunde

Danfoss Floor Heating Electrical (DEVI)

Tidspunkt

Sommer og efterår 2008

Beskrivelse

Danfoss Floor Heating Electrical (tidl. DEVI A/S) fremstiller mange forskellige produkter til elektrisk gulvopvarmning indendørs samt is- og snesmeltning udendørs ... og dermed også mange forskellige vejledninger. I 2008 fik jeg til opgave at komme med et udkast til følgende:

 Hvordan antallet af vejledninger og kompleksiteten af disse kunne reduceres
 Hvordan vejledningerne kunne gøres mest muligt sprogneutrale og nemme at gå til
 En tekstforfatningsvejledning til Danfoss' egne interne medarbejdere

Der var således tale om en kombineret tekstforfatnings-, revisions- og dokumentationsopgave. I min løsning sigtede jeg efter at økonomisere og forbedre teksten ved bl.a. at omskrive længere sætninger til korte, præcise sætninger, anvende standardiserede sætninger (også for at sænke oversættelsesomkostningerne) og erstatte tekst med sprogneutrale illustrationer. Jeg foretog også en grundig sproglig korrektur.

Efter et prøveprojekt udarbejdede jeg en tekstforfatningsvejledning til Danfoss' interne medarbejdere. Vejledningen beskrev de principper for tekstforfatning og tekstredigering, jeg selv havde anvendt i mit arbejde for Danfoss. Den omfattede blandt andet praktiske råd vedrørende tekstforfatning, en liste over standardsætninger, der skulle anvendes, gode råd om korrekt brug af tusindstalseparator og lignende på engelsk samt en skabelon til brug ved forfatning af nye vejledninger.

Arbejdet foregik i nært samarbejde med Danfoss' produktudviklere og designansvarlige for at sikre, at teksterne både var teknisk korrekte og overholdt Danfoss' retningslinjer for layout af dokumentation.

Kunden siger

Daværende Portfolio Director Jakob Lundholm, Danfoss Floor Heating Electrical:
"Rasmus hjalp os med en, for teknikere, svær opgave, nemlig at omskrive noget langt og meningsfuldt til noget kort og stadig meningsfuldt, på en meget elegant måde og viste herved en fortrinlig evne til også at forholde sig til det tekniske emne. Det sidste overraskede os særdeles positivt da det også betød en meget mindre review-opgave for vores produktchefer."

Links

 Danfoss Floor Heating Electricals websted