rasmusgissel.dk

rasmus gissel | tekstforfatter, oversætter og korrekturlæser

Rasmus [...] sørgede for en konsistent og meget kompetent kvalitetssikring af de mange forskellige tekster.
- Pernille Ingemann Bo, InterSet

Case: Korrektur af oversættelser

Kunde

InterSet på vegne af en dansk virksomhed inden for offshorebranchen

Tidspunkt

December 2009-januar 2010

Beskrivelse

I efteråret 2009 var jeg som oversætter involveret i et større projekt for InterSet, der involverede oversættelse af dokumentation for offshore-arbejdsprocesser fra engelsk til dansk. Da det blev klart, at opgaven involverede langt mere oversættelsesarbejde end oprindeligt antaget, og da kvaliteten var yderst vigtig, blev jeg sat til også at læse korrektur på filer oversat af de øvrige oversættere på projektet.

Opgaven bestod i dels at læse fuld sammenlignende korrektur på store mængder dokumentation, dels at udarbejde overordnede vurderinger af oversætternes arbejde til brug for InterSet. Da dokumentationen var meget teknisk, fordrede opgaven stort kendskab til den anvendte terminologi, som jeg havde oparbejdet i løbet af de foregående måneders oversættelsesarbejde. Den fordrede desuden en sund kritisk sans, da kildeteksten ikke altid var helt fejlfri, hvilket fra tid til anden gav oversætterne forståelsesmæssige problemer.

Under hele forløbet refererede jeg til InterSets sprogligt ansvarlige for projektet. Tvivlsspørgsmål blev løbende afklaret med slutkunden undervejs via e-mail.

Kunden siger

Projektleder Pernille Ingemann Bo, InterSet:
"Rasmus var i teamet af oversættere og ydede et ekstraordinært godt stykke arbejde. Hans oversættelser var så gennemarbejdede, at han på et tidspunkt blev hentet over i teamet af korrekturlæsere, der skulle sikre høj kvalitet og konsistens i oversætterteamets arbejde. Han var lynhurtigt med på retningslinjerne og sørgede for en konsistent og meget kompetent kvalitetssikring af de mange forskellige tekster. Rasmus var hurtig til at sætte sig ind i de nye stofområder og leverede et yderst kompetent arbejde – både hvad angår sprogbrug og grammatik samt teknisk forståelse og begrebsafklaring."

Bemærk: InterSet gik konkurs i 2010, og Pernille Ingemann Bo er nu at finde hos ITW GSE AXA Power

Links

 Til case-oversigten